เกี่ยวกับบริษัท  


      บริษัทจัดหางาน เอส แอนด์ วาย บิสซิเนส จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2543 โดยนางสาวยู้หลี แซ่ฟาง ประธานกรรมการ (ใบอนุญาตจัดหางานเลขที่ ต.993/2543) โดยให้บริการในการจัดหาบุคลากร เพื่อไปทำงานในต่างประเทศตามตำแหน่งงานที่นายจ้างต้องการ บุคคลที่เคยไปทำงานในต่างประเทศจะได้เรียนรู้ถึงเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาตรฐานด้านการทำงาน ภาษา อีกทั้งยังมีรายได้ที่ดีด้วย

      บริษัทฯ ได้มีความมุ่งมั่นในการจัดหาตำแหน่งงานในต่างประเทศ มีทั้งโรงงานอุตสาหกรรม เช่น โรงงานอิเลคทรอนิกส์ โรงงานสิ่งทอ โรงงานฟอกหนัง โรงงานโลหะ โรงงานอะไหล่รถยนต์ โรงงานพลาสติก เป็นต้น งานก่อสร้าง เช่น ช่างไม้ ช่างปูน ช่างเหล็ก ช่างเชื่อม 3G ช่างเชื่อม 6G งานผู้อนุบาล และตำแหน่งงาน อื่นๆ อีกมากมาย

      ด้วยบุคลากรของเรามีประสบการณ์ทางด้านจัดหางานโดยตรงมานาน การจัดการทางด้านเอกสารจึงเป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เรายังได้ให้ความสำคัญในการจัดหาคนหางานตามความประสงค์ของนายจ้างในต่างประเทศ และคนหางานก็ได้งานตรงตามตำแหน่งที่ต้องการ

      จากประสบการณ์การจัดหางาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 จนถึงปัจจุบัน บริษัทฯได้พยายามพัฒนาการให้บริการทางด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทมีสถิติการจัดส่งกว่า 6,000 คน และทางบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่านมาใช้บริการของเรา

 

ใบอนุญาตจัดหางาน

   
 
 
 
   

Copyright © 2016 by www.sandy2000.com
สำหรับผู้ดูแลระบบ