บริษัทลูกค้า  


CONSTRUCTION

 • FORMOSA PLASTICS CORPORATION.
 • ALHASSAN GROUP CO.W.L.L.
 • CHENG CHAI CONSTRUCTION CO.,LTD.
 • CHIN SHU CONSTRUCTION CO.,LTD.
 • CHUNG-LU CONSTRUCTION CO.,LTD.
 • EVER GREAT CONSTRUCTION CO.,LTD.
 • HWSUN ENGINEERING & CONSTRUCTION CO.,LTD.
 • JUI FENG CONSTRUCTION CO.,LTD.
 • JAN CHENG CONSTRUCTION CO.,LTD.
 • KWANG SHENG CONSTRUCTION CO.,LTD.
 • MING KAO ENGR CO.,LTD.
 • RSEA ENGINEERING CORPORATION
 • TAIWAN TSUNG-CHOW ENGINEERING CO.,LTD.
 • YIH YANG CONSTRUCTION CO.,LTD.
 • TAKENAKA CORPORATION.
 • AN CHENG KAI FA CONSTRUCTION CO.,LTD.
 • CHENG CHLA CONSTRUCTION CO.,LTD.
 • CHIEF CONSTRUCTION CO.,LTD.
 • CHYUAN JHIO CONSTRUCTION CO.,LTD.
 • GLOBAL COSTRUCTION INTERNATION
 • HUA CHUN CONSTRUCTION CO.,LTD.
 • JON ENGINEERING CORP.
 • KEDGE CONSTRUCTION CORP.
 • MING FAR CONSTRUCTION CO.,LTD.
 • MAGATRENDENG & CONSTRUCTION CORP.
 • SANDA CONSTRUCTION CO.,LTD.
 • YUH TONG CONSTRUCTION ENG CO.,LTD.
 • YI PING INTERIOR RENOVATION CO.,LTD.

 

FACTORY

 • CHIA HAO ENTERPRISE CO.,LTD.
 • FALCON MACHINE TOOLS CO.,LTD.
 • HOCHENG CORP.
 • KAOHSIUNG HITACHI ELECTRONICS
 • LAN FA TEXTILE COMPANY LTD.
 • PEARL MUSICAL INSTRUMENT CO., OF TAIWAN.
 • TAI YUEN TEXTILE CO.,LTD.
 • TAIWAN ASIA SUN TECHNOLOGY INC.
 • TERA AUTOMATION CORPORATION.
 • TA YIH INDUSTRIAL CO.,LTD.
 • SAN-I MINING CO.,LTD.
 • YANG GANG CASTING CO.,LTD.
 • ZTONG YEE INDUSTRIAL CO.,LTD.
 • FORMOSA PLASTICS CORPORATION
 • FIRST TENG CHAO INDUSTRY CO.,LTD.
 • HO LONG CERAMIC CO.,LTD.
 • LUNG CHANG POTTERY MFG CO.,LTD.
 • MANU TRADE TAIWAN LIMITED.
 • THAIWAN DAISHIN CO.,LTD.
 • TYCHE LEATHER INDUSTRIAL CO.,LTD.
 • TA YA ELECTRIC WIRE & CABLE CO.,LTD.
 • TAIWAN INDUSTERIAL FASTENER CO.,LTD.
 • TONG YANG INDUSTRY CO.,LTD.
 • WILLIAN PRECISE INDUSTRY CO.,LTD.
 • YUAN FONG PRECISION TECHNOLOGY CO.,LTD.
 • ZO FONG FOUNDRY INDUSTRIAL CO.,LTD.
 
 
 
   

Copyright © 2016 by www.sandy2000.com
สำหรับผู้ดูแลระบบ